ТЕКУЩИ СЪБИТИЯ
05.05.2022

Аudi - партньор на Яхт-клуб "Порт Бургас" за пета поредна година

Вестауто-М продължава инициативата си в подкрепа на ветроходния спорт и през 2022 г.
Audi Sailing

И през тази година Яхт-клуб "Порт Бургас" ще може да разчита на подкрепата на Вестауто-М ООД за осъществяване на дейността си.

Ветроходството възпитава в дисциплина, отговорност, екипност, поддържа здраво тяло и силен дух - ценности, в които вярваме и от които бъдещето остро има нужда.

Попътен вятър на всички ветроходци през новия плавателен сезон! Ние сме с вас!