Volkswagen Оригинален поленов филтър

За по-чист въздух и по-голяма безопасност по време на път.
VW Original Pollen filter

Не е за вярване: въздухът, който по време на движение на автомобила навлиза през вентилационните отвори, е около пет пъти по-замърсен с изгорели газове, замърсители и причинители на алергии, отколкото крайпътния въздух.

Volkswagen Оригиналните прахови и поленови филтри,
 
както и филтърът с активен въглен за купето предотвратяват негативното влияние на силно замърсения въздух във Вашия Volkswagen. Те задържат голяма част от замърсителите и алергените и същевременно предпазват ефективно климатичната инсталация от замърсяване. Слабата загуба на налягане гарантира достатъчна отоплителна или охлаждаща мощност при всякакъв климат.

Предимства на оригиналния поленов филтър от Volkswagen:
Филтрите за купето на Вашия Volkswagen предпазват ефикасно от полени само, ако се сменят редовно. Затова и нашата препоръка: сменяйте Вашите филтри на всеки 15 000 км или веднъж годишно.

Чист въздух.
Предпазва от (фин) прах, полени, сажди, алергени, аерозоли и озон (в зависимост от модела).

Чиста климатична инсталация.
Предпазва климатичната инсталация. Потиска образуването на бактериално замърсяване - причината за неприятните миризми.

Безопасност.
Оптимална вентилация чрез пълна мощност на вентилатора, по-малко изпотени стъкла допринасящи за по-добра видимост. Повишаване на концентрацията чрез преобразуването на озон в кислород.